Ürünlerimiz

Ürünlerimiz

Akışkan Yataklı Kurutucu

Akışkan yataklı kurutucu (fluidized bed dryer), nemli malzemelerin kurutulması için kullanılan bir endüstriyel kurutma sistemidir. Bu kurutucu, malzemeleri havanın içinde taşıyarak ve serbestçe karıştırarak çalışır. Bu süreç, malzemenin yüzey alanını artırarak hızlı ve homojen bir kuruma sağlar.

Akışkan yataklı kurutucu, kimya, gıda, ilaç, çevre ve diğer endüstriyel uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Meyve sebze kurutma gibi işlemler için gıda sektöründe kullanılabilir. Biyokütle, biyogaz veya diğer enerji kaynaklarının kurutulması ve hazırlanması için bu cihazlardan faydalanılabilir. Dolayısıyla akışkan yataklı kurutucuların kullanım alanı oldukça geniştir.

Akışkan yataklı kurutucu çalışma prensibi şu şekildedir;

  • Nemli malzeme, yatak içine yerleştirilir. Hava dağıtma sistemi ile ısınmış hava yatağa pompalanır.
  • Havayla temas halindeki malzeme, malzeme partikülleri arasındaki sürtünme kuvvetini aşacak kadar hızlı bir şekilde taşınır. Bu, malzemenin serbestçe hareket etmesini sağlar.
  • Isınmış hava, malzemedeki nemi buharlaştırır ve taşınmasına yardımcı olur. Bu süreç malzemenin kurumasına neden olur.
  • Kurumuş malzeme, akışkan yatak içinden taşınarak kurutma işlemi tamamlanır.
Akışkan Yataklı Kurutucu

Akışkan Yataklı Kurutucu Nedir?

Akışkan yatak kurutma nedir? Kısaca tanımlamak gerekirse kurutma ve soğutma gibi faaliyetler için endüstriyel üretimin pek çok alanında sıkça kullanılan bir sistemdir. Ürünlerin kalite kaybı yaşanmadan ve kısa sürede kurutulması bu sayede mümkün olmaktadır. Akışkan kurutucu içindeki bölümler şu şekilde sıralanabilir;

Yatak (Bed)

Kurutulan malzemenin bulunduğu bölgeye “yatak” denir. Bu yatak, havayla temas halinde olan nemli malzemeyi destekler.

Hava Dağıtma Sistemi

Kurutma işlemi için kullanılan hava, yatak içine taşınır ve malzemeyi havada asılı tutar. Bu hava, kurutma işlemi sırasında sıcak ve nemli olabilir.

Isı Kaynağı

Isı kaynağı, havanın malzemeyi kuruturken kullanılan ısısını sağlar. Bu genellikle ısıtıcı elemanlar veya buhar kullanımıyla gerçekleştirilir.

Akışkan Yatak Nerelerde Kullanılır?

Gıda İşleme: Gıda endüstrisinde, meyve, sebze, tahıl ürünleri, süt ürünleri ve diğer gıda maddelerinin kurutulması için kullanılır. Örneğin, meyve kurutma, sebze kurutma, süt tozu üretimi gibi işlemlerde kullanılırlar.

İlaç ve Kimya

İlaç üretiminde, ilaç hammaddelerinin ve aktif bileşenlerinin kurutulması için kullanılır. Kimya endüstrisinde, kimyasal ürünlerin ve kimyasal katkı maddelerinin kurutulması işlemlerinde kullanılır.

Madencilik ve Mineraller

Madencilik endüstrisinde, mineral hammaddelerin kurutulması ve saflaştırılması için kullanılır. Örneğin, kil, tuz ve çimento üretiminde yaygın olarak kullanılırlar.

Tarım ve Hayvancılık

Tarım sektöründe, hayvan yemi, yem katkı maddeleri ve tarım ürünlerinin kurutulması için kullanılır.

Çevre Uygulamaları

Atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerinde, atık materyallerin kurutulması ve işlenmesi için kullanılır. Biyokütle enerji üretimi gibi çevresel projelerde kullanılabilir.

Enerji Üretimi

Biyokütle, biyogaz veya diğer enerji kaynaklarının kurutulması ve hazırlanması için kullanılabilir.

Malzeme İşleme

Plastik, reçine, mineral tozlar ve benzeri malzemelerin kurutulması ve granüle edilmesi işlemlerinde kullanılır.

Tıp ve Sağlık

Tıbbi cihazlar, cerrahi ekipmanlar ve ilaçların üretimi için malzemelerin kurutulması için kullanılabilir.

Sizi
Dinliyoruz

Bizimle iletişime geçin ve ihtiyaçlarınıza özel çözümler için adım atın.

İletişim