Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası

Giriş

Değerli kullanıcılarımız, www.airfan.com.tr’yi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Size en iyi hizmeti sunabilmek için, www.airfan.com.tr’u kullanırken kişisel verilerinizi işlemekte ve aktarmaktayız. Gizliliğiniz ve kişisel verilerinizin güvenliği, bizim için her zaman çok önemlidir. Bu nedenle, bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası aracılığıyla (“Politika”) kişisel verilerinizi nasıl ve neden topladığımızı, kullandığımızı, depoladığımızı ve paylaştığımızı şeffaf bir şekilde açıklamak, ayrıca kişisel verilerinizi bizimle paylaşmak hususunda sahip olduğunuz hakları ve tercihleri özetlemek istiyoruz.

Belirtmek isteriz ki, kişisel verilerinizi bu Politika’da açıklanan amaçlar doğrultusunda, açık rızanız ile veya açık rızanıza gerek olmaksızın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) düzenlenen istisnalar kapsamında (kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi gibi) işleyebilir ve/veya üçüncü kişilere aktarabiliriz.

www.airfan.com.tr internet sitesinin (“Site”) tüm hakları Airfan’a aittir. Belirtmek isteriz ki, herhangi bir kişisel veri paylaşımı yapmaksızın Site’yi ve Ürün’ü/Hizmeti inceleyebilir ve bilgi alabilirsiniz.

18 yaşından küçükler veli ve/veya vasinin izin ve/veya onayı olmaksızın alım-satım/hizmet talebi işlemlerinin tarafı olamazlar.

www.airfan.com.tr web sayfası olarak zaman zaman yeni hizmetler geliştirebilir veya ek hizmetler sunabiliriz. Bu yeni veya ek hizmetlerin sunulması kişisel verilerinizi toplama veya işleme şeklimizde herhangi bir önemli değişikliğe yol açarsa, size daha fazla bilgi ya da ek şartlar veya politikalar sağlayacağız. Aksi belirtilmedikçe, bu yeni veya ek hizmetler bu Politika’ya tabi olacaktır.

Siteyi ve Ürün’ü her kullandığınızda, işbu Politika’yı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Topladığımız Veriler ve Kullanım Şartları Ürün’ün Site üzerinden satın alınması/ talepte bulunulması için ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası oluşan kişisel verilerinizi bizimle paylaşmanız gerekmektedir. Söz konusu kişisel verileri KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi gereğince “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki nedenine dayalı olarak işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi KVKK Madde 5 Fıkra 2 (ç) bendi gereğince “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki nedenine dayalı olarak işlemekteyiz.

Buna ek olarak, Site ve Ürün ile ilgili karşılaşmış olduğunuz sorunların bildirilmesi ve/veya bilgi ve destek talepleriniz gibi sebeplerle bizimle irtibata geçerek, kişisel verilerinizi şahsen bizimle paylaşmanız halinde, taleplerinize yönelik sizlere destek sağlamak amacıyla iletişim bilgilerinizi KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi gereğince “sözleşmenin kurulması ve ifası”, KVKK Madde 5 Fıkra 2 (d) bendi uyarınca “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ile KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) bendi gereğince “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki nedenine dayalı olarak işlemekteyiz. Bunların haricinde, topladığımız kişisel verilerinizi açık rızanızın varlığı dahilinde sizinle e-posta, telefon, SMS (metin mesajı) gibi yollarla tanıtım ve reklam amaçlı irtibata geçmek için kullanabiliriz. Ürün kampanyalarına ait bildirimi almak istemiyorsanız gelen mailin altındaki linke tıklayarak listeden çıkabilirsiniz Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) üzerinden ret talebinde bulunabilirsiniz.

Sitemizde güvenliğinizi sağlamak için ziyaretçi ve site arasında gerçekleşen haberleşmede “128 bitlik SSL sertifikası” kullanılmaktadır. Elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.

Topladığımız IP verileriniz ise, Sitemizin güvenliğini arttırmak, trendleri analiz etmek ve Sitemizi yönetmek amacıyla ve ayrıca Site içerisindeki hareketinizi, Siteye yönlendirildiğiniz internet sitelerini, media player (ortam yürütücüsü) kullanımınızı, Siteye erişim zamanlarınızı ve kullanıcı deneyimlerinizi analiz etmek amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki nedenine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Belirtmek isteriz ki, topladığımız bu kişisel verileri işlerken işbu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası’nda açıklanan uygulamaların yanı sıra, KVKK, ilgili ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak kişisel verilerinizi korumakta ve gereken tüm idari ve teknik önlemleri almaktayız.

Saklama Süresi

Kişisel verilerinizi yalnızca Siteden faydalanmanızı sağlamak, meşru ve temel işletme amaçlarını yerine getirmek (örn. Site performansını korumak, yeni özellikler ve tekliflerle ilgili veriye dayalı işletme kararları almak, yasal yükümlülüklerimize uymak ve anlaşmazlıkları çözmek) için yalnızca gereken süre boyunca saklarız.

Belirtmek isteriz ki, kullanıcılarımızın kişisel verilerini korumayı taahhüt ederiz. Kişisel verilerinizin güvenliğini koruyabilmek için uygun teknik ve idari önlemleri alıyoruz ancak lütfen hiçbir sistemin tamamen güvenli olmadığını unutmayınız.

Kendi gizliliğinizi ve gizli bilgilerinizi korumak için, özel ve gizli bilgilerinizi başkaları ile paylaşmamaya dikkat edin.

Bağlantılar

Sitemizde, www.airfan.com.tr tarafından işletilmeyen, diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz.

Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında bize başvurarak;

  • (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • (ii) Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
  • (iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • (vi) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (vii) Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • (viii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
  • (ix) Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, hakkınız bulunmaktadır.

Bu haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz Kızılırmak Mahallesi YDA Center A3 Blok Kat:7 D:256, 06510 Çankaya/Ankara adresine yazılı olarak veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde info@airfan.com.tr elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna, Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak başvurabilirsiniz.

Politikamızdaki Değişiklikler

Bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası’nın Yürürlük Tarihi aşağıda belirtilmiştir. Sunduğumuz hizmetlerde ve kullandığımız teknolojilerde değişiklik olması durumunda bu Politikayı güncelleyebiliriz. Politikada esaslı bir değişiklik yaptığımız takdirde internet sitemizde güncellenmiş Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası ile birlikte sizlerin dikkatini çekecek bir bildirim yayınlanacaktır. Ayrıca bu durumu kayıtlı iletişim bilgilerinizi (örneğin, e-posta, bildirim veya eş değerdeki başka bir yöntem) kullanmak suretiyle size bildiririz. Bahsi geçen bildirimleri yaptıktan sonra Site’yi kullanmaya devam etmeniz halinde Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası’ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Bu Politika’nın en son ne zaman güncellendiğini görmek için, lütfen aşağıdaki “Son Güncelleme” kısmına bakın.

Bizimle İrtibata Geçin

Politika’mızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu Politika hakkında sorularınız olursa lütfen info@airfan.com.tr  adresine e-posta göndererek ya da Malıköy Başkent O.S.B. 12. Cad. No:12 Sincan/ANKARA adresi aracılığıyla bize yazarak, Veri Koruma Görevlimiz ile irtibata geçiniz. Herhangi bir kişinin işbu Politika ve/veya diğer politikaları ihlal ettiğine inanıyorsanız, yukarıdaki mail adresi aracılığıyla tarafımıza bilgi vermenizden memnun oluruz.

Yürürlük Tarihi: 20.09.2023

Son Güncelleme: 14.11.2023