Ürünlerimiz

Ürünlerimiz

Toz Tutma Üniteleri

Toz tutma üniteleri endüstriyel işletmelerde, inşaat alanlarında ve diğer çevresel uygulamalarda toz ve partikül madde kontrolü için kullanılan cihazlardır. Bu üniteler, tozun havadan veya işlem sıvısından ayrılmasını sağlar ve çevre kirliliğini ve işçi sağlığını korumaya yardımcı olur.

Toz tutma üniteleri işyerindeki tozun kontrolü, çevresel düzenlemelere uyum ve işçi sağlığının korunması açısından kritik öneme sahiptir. Farklı içerikteki üretim tesislerinde kullanılmak üzere birbirinden farklı özelliklerde üniteler üretilmektedir. Bu nedenle doğru tip ve boyutta bir toz tutma ünitesinin seçilmesi ve düzenli bakımının yapılması, işletmeler için önemlidir.

Toz tutma ünitesi, hava veya işlem sıvısı içinde taşınan partikül maddeleri yakalar ve uzaklaştırır. Bu işlem, tozun çökmesini, yerleşmesini veya yakalanmasını içerebilir. Hava içeren uygulamalarda, tozları yakalamak için filtreler, elektrostatik precipitatörler veya çeşitli diğer mekanizmalar kullanılabilir. Sıvı içeren uygulamalarda, işlem sıvısının içindeki partikülleri çöken veya filtreleyen cihazlar kullanılır.

Birçok endüstriyel ve çevresel uygulamada bu üniteler kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir;

  • İnşaat alanları ve taş ocakları
  • Ahşap işleme tesisleri
  • Gıda ve ilaç üretimi
  • Metal işleme endüstrisi
  • Elektrik santralleri
  • Kimya fabrikaları
  • Çevre kirliliğinin kontrolü.
Toz Tutma Üniteleri

Toz Toplama Ünitesi Nedir?

Bu üniteler endüstriyel tesislerde oluşan toz ve partiküllerin yakalanması, filtrelenmesi ve uzaklaştırılması için kullanılmaktadır. Çevresel koruma, işçi sağlığı ve güvenliği, ürün kalitesi ve iş ekipmanlarının korunması gibi bir dizi işleve sahiptir. Bu işlevleri genel bir çerçeveden şu şekilde sıralamak mümkündür;

Endüstriyel süreçler sırasında oluşan toz, duman, partikül maddeleri ve diğer kirleticileri yakalar. Bu, tozun havadan veya işlem sıvısından ayrılmasını sağlar.

Yakalanan toz ve partiküller, filtreler veya diğer filtrasyon medyaları kullanılarak filtrelenir. Bu, kirleticilerin ayrıştırılmasını ve temizlenmesini sağlar.

Temizlenmiş hava veya gaz, filtrelenmiş ve tozdan arındırılmış bir şekilde atmosfere veya işlem sürecine geri verilir. Aynı zamanda toz ve partiküller, bir toz toplama haznesi içinde birikir.

Toz toplama filtresi avantajları şu şekilde sıralanabilir;

Emisyonların azaltılması ve atmosfere zararlı kirleticilerin salınımını önler.

İşçilerin toz ve diğer partiküllere maruz kalma riskini azaltır.

Makinelerin ve ekipmanın tozdan kaynaklanan aşınmayı engeller.

Ürünlerin temiz ve tozsuz bir ortamda üretilmesini sağlar.

Siklon, torba ve elektrostatik toz toplama üniteleri en sık tercih edilenler arasındadır. Siklon toz toplama üniteleri, dönen bir hava akışı oluşturarak toz partiküllerini merkezi bir hazneye çeker. Ağırlıkla büyük partiküllerin yakalanmasında kullanılır. Torba filtreler, tozun mikro partiküllerini yakalamak için kullanılan kumaş veya keçe torbalar içerir. İşlem türüne ve gereksinimlere bağlı olarak farklı filtre medya türleri kullanılabilir. Bu üniteler, elektrik alanlarını kullanarak toz partiküllerini yakalar. Kirleticiler, yüksek gerilim uygulandığında elektrotlara çekilir ve ardından temizlenir.

Sizi
Dinliyoruz

Bizimle iletişime geçin ve ihtiyaçlarınıza özel çözümler için adım atın.

İletişim