Ürünlerimiz

Ürünlerimiz

Siklonlar

Siklonlar yaygın olarak kullanılan endüstriyel toz tutuculardır. Genelde bir siklon, girdap oluşturan bir gaz girişi, eksenel bir temiz gaz çıkışı ve toz boşaltma açıklığından meydana gelir. Bir siklonun performansı toz tutma verimi ve basınç düşüşüyle belirlenir. Siklonun tasarım kriterleri kullanım amacına bağlı olarak yüksek verimli veya yüksek kapasiteli olabilir. Dolayısıyla siklonlar için tek bir optimum tasarım yöntemi yoktur.

Siklonlar, toz tutma teknolojileri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu sistemler, özellikle ince toz partiküllerini hava akımından ayırmak için tasarlanmıştır. Dönen hava akımı, tozları siklonun dış duvarlarına doğru iter ve bu sayede havadan ayrıştırılmış olur. Endüstriyel siklonların etkinliği, partikül boyutu, hava akımı hızı ve siklonun tasarımına bağlıdır. Bu cihazlar, atık yönetimi ve hava kalitesi kontrolünde hayati önem taşırken, enerji verimliliği ve operasyonel verimlilik açısından da tercih edilen bir çözümdür. Siklonlar, sürekli geliştirilen teknolojiler sayesinde daha da etkili ve çevre dostu hale gelmektedir.

Siklonlar
Siklonlar

Siklonlar Nedir?

Siklonlar, içinde katı taneler bulunan bir gaz akımını, teğetsel giriş etkisiyle sınırları belli bir girdap hareketine dönüştüren ve taneler üzerine etkiyen santrifüj kuvveti yardımıyla katı taneleri gazdan ayırarak gazın temizlenmesinde kullanılan, sabit (hareketsiz) parçalı cihazlardır. Uygulamada çok çeşitli geometrilere sahip siklonlar mevcuttur. Ancak gaz temizlemede en yaygın olarak kullanılan siklon tipi, teğetsel girişli, tek silindir ve tek konili ve eksenel çıkışlı olanlardır.

Yeni bir siklon sistemi tasarlamak veya mevcut bir sistemi iyileştirmek için siklon veriminin ve siklondaki basınç düşüşünün doğru bir şekilde öngörülebilmesi gerekir. Bunun için gaz karakteristikleri ve tanelerin siklon içindeki hareketiyle ilgili varsayımlara bağlı olarak çeşitli yaklaşımlar vardır. Siklonlarda basınç düşüşü genellikle gaz giriş hızının karesiyle orantılıdır ve 6 ile 200 mm su sütunu arasında kalmaktadır . Siklonlardaki basınç düşüşünü belirlemek için geliştirilen pek çok kuramda siklon içinde dönmeden dolayı kinetik enerji kaybı ve duvar sürtünme etkilerinden kaynaklanan kayıplar en önemli faktörler olarak alınmıştır. Siklona giren toz genelde tek tane boyutuna sahip olmadığından, her bir tane boyutu için fraksiyonel tutma veriminden bahsedilir ve siklon içinde tutulan o tane fraksiyonunun ağırlığının siklona giren fraksiyonun toplam ağırlığına oranı olarak tanımlanır. Toz tutma verimi genelde, tane boyut ve yoğunluğunun, gaz giriş hızının, siklon girdap dönme hızının ve siklon boyunun artması, siklon çapının ve gaz viskozite ve yoğunluğunun azalması, toz çıkışından bir miktar gaz çekilmesi ve siklon duvarlarının ıslatılması ile artar.

Sizi
Dinliyoruz

Bizimle iletişime geçin ve ihtiyaçlarınıza özel çözümler için adım atın.

İletişim