Ürünlerimiz

Ürünlerimiz

Döner Kurutucu

Döner kurutucu endüstriyel süreçlerde nemli malzemelerin kurutulması için yaygın olarak kullanılan etkili bir ekipmandır. Bu makineler, çeşitli endüstrilerde nem oranını düşürmek, malzemelerin dayanıklılığını artırmak ve ürünleri depolama veya kullanıma hazır hale getirmek için kullanılır.

Döner kurutucu nedir? Döner bir tambur yardımıyla nemli veya ıslak materyaller kurutulabilmektedir. Bu tambur, içine yerleştirilen malzemeleri döndürür ve ısınan hava ile temas ettirir. Nemli malzemeler, dönen tambur içinde sıcak hava ile temas ederek su buharına dönüşür. Buhar daha sonra dışarıya atılır. Böylece malzemelerin nem içeriği çok büyük ölçüde azalır ve kuruma sağlanmış olur.

Döner tamburlu kurutucular, farklı kapasite ve boyut seçenekleri ile piyasaya sürülmektedir. Bu kurutucular gıda, madencilik, kimya, tarım ve inşaat gibi pek çok sektörde kullanılmaktadır. Döner tip kurutucular, malzemelerin işlenmesi ve hazırlanması noktasında önemli bir role sahiptir.

Döner Kurutucu

Döner Kurutucu Çalışma Prensibi

Döner kurutucular çeşitli endüstrilerde nem oranını düşürmek, malzemelerin dayanıklılığını artırmak ve ürünleri depolama veya kullanıma hazır hale getirmek için kullanılır. Bu ürünler kurutmayı sağlamak amacıyla döner bir tambur kullanır. Bu tambur, içine yerleştirilen malzemeleri döndürerek ısınmış hava ile temasını sağlar. Sürecin sonunda kurutulması istenen materyallerin nem içeriği büyük ölçüde giderilir.

Bahsi geçen kurutucu ürünlerin temel çalışma prensibi, malzeme kurutma işleminin üç ana aşamasını içerir. Bunlardan ilki besleme aşaması olarak bilinmektedir. Bu aşamada nemli malzemeler, döner tambur kurutucunun giriş bölgesine aktarılır. Malzemeler eklendikten sonra bu kısım yavaşça dönmeye başlar. Kurutma aşamasında tambur içindeki malzemeler sıcak hava ile temas eder. Tambur iç yüzeyi, ısıtılmış hava ile temas eden maddelerin nemini buharlaştırır. Su buharı bu aşamada kurutma işlemi açısından önemlidir.

Son evre ise çıkış aşaması olarak isimlendirilebilir. Kurutulmuş malzemeler, döner tamburun çıkış bölgesinden çıkarak kullanılmaya veya depolanmaya hazır hale gelir. Bu aşamada malzemeler artık ıslak değildir ve işlenmiş bir ürün haline gelmiştir.

Döner tambur kurutucu bir tür endüstriyel kurutma makinesi olarak düşünülebilir. Bu kurutucular bir tambur şeklinde tasarlanmıştır. Döner kurutucu türleri, nemli veya ıslak malzemelerin kuruması için kullanılan modern bir teknolojiyi temsil eder.

Galeri

Sizi
Dinliyoruz

Bizimle iletişime geçin ve ihtiyaçlarınıza özel çözümler için adım atın.

İletişim